Siste hendelser

Våre mål

Ung Kultur Norge skal være en trygg, åpen og inkluderende møteplass. Vi ønsker at det blir en nasjonal møteplass for e-sport, datakultur og andre fritidsinteresser, og at det blir en arena for sosial deltakelse og sosial vekst.

Trygg

Være trygg, åpen og inkluderende.

Sosial

Være en arena for sosial deltakelse og sosial vekst.

Nasjonal

Være en nasjonal møteplass for e-sport, datakultur og andre fritidsinteresser.

Hvem er vi?

Teamet består av ungdommer og voksne fra forskjellige kommuner og orginasasjoner. Vi har også flere frivillige knyttet til prosjektet

Pål Tore Holten

Nettverk og innholdsansvarlig

Pål Tore jobber ved Lade fritidsklubb som er et målrettet e-sporttilbud for ungdom.

Poyan Asgari Renani

Ungdomsansvarlig

Poyan er ungdomsansvarlig på UKN og jobber som Musikk- og kulturmedarbeider i Tromdhein kommune.

Bjørn Robert Giswold

PROSJEKTMEDARBEIDER
Mats De Beer

Mats De Beer

Prosjektmedarbeider

Disse står bak Ung Kultur Norge

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid

Prosjekteier

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

Kulturenheten, Trondheim kommune

Kulturenheten, Trondheim kommune

Prosjekteier

Kulturenheten tilbyr aktiviteter og arrangement for ulike målgrupper. Enheten drifter kulturarenaer i bydelene, og er medarrangør på andres arrangement. Kulturenheten tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for den enkelte. Kulturenheten tilrettelegger for frivilligheten gjennom tilskuddsmidler, lokaler, rådgivning og kompetanse.

UKM

UKM

Prosjekteier

UKM – Ung Kultur Møtes er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet. Tiltaket får støtte over statsbudsjettet. Torstein Siegel er daglig leder. UKM Norge har det overordnede ansvaret for aktiviteten i UKM i hele landet