Siste hendelser

Våre mål

NOVA skal være en trygg, åpen og inkluderende møteplass. Vi ønsker at det blir en nasjonal møteplass for e-sport, datakultur og andre fritidsinteresser, og at det blir en arena for sosial deltakelse og sosial vekst.

Trygg

Være trygg, åpen og inkluderende.

Sosial

Være en arena for sosial deltakelse og sosial vekst.

Nasjonal

Være en nasjonal møteplass for e-sport, datakultur og andre fritidsinteresser.

Hvem er vi?

Teamet består av ungdommer og voksne fra forskjellige kommuner og orginasasjoner. Vi har også flere frivillige knyttet til prosjektet

Pål Tore Holten

Nettverk og innholdsansvarlig

Pål Tore jobber ved Lade fritidsklubb som er et målrettet e-sporttilbud for ungdom.

Poyan Asgari Renani

Ungdomsansvarlig

Poyan er ungdomsansvarlig på UKN og jobber som Musikk- og kulturmedarbeider i Trondheim kommune.

Mats De Beer

Mats De Beer

Prosjektmedarbeider

Samarbeidspartnere

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid

Prosjekteier

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

Kulturenheten, Trondheim kommune

Kulturenheten, Trondheim kommune

Prosjekteier

Kulturenheten tilbyr aktiviteter og arrangement for ulike målgrupper. Enheten drifter kulturarenaer i bydelene, og er medarrangør på andres arrangement. Kulturenheten tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for den enkelte. Kulturenheten tilrettelegger for frivilligheten gjennom tilskuddsmidler, lokaler, rådgivning og kompetanse.

UKM

UKM

Prosjekteier

UKM – Ung Kultur Møtes er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet. Tiltaket får støtte over statsbudsjettet. Torstein Siegel er daglig leder. UKM Norge har det overordnede ansvaret for aktiviteten i UKM i hele landet

KRED

KRED

Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur

KRED, Kompetanse- og Ressurssenter for Esport og Datakultur, er et prosjekt eid av Sarpsborg Kommune med støtte fra Kulturtanken, UKM Norge og Viken Fylkeskommune. Hovedoppgaven til KRED er å gi råd og veiledning til aktører som ønsker å etablere digitale eller fysiske møteplasser for datakultur, samt kompetanseheving.

Det Europeiske Wergelandsenteret

Det Europeiske Wergelandsenteret

Samarbeidspartner

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter på utdanning for interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratiskt medborgerskap.

Kreftforeningen

Kreftforeningen

Samarbeidspartner

Kreftforeningen er en forening som jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

KåfjordMeta

KåfjordMeta

Samarbeidspartner

Discord-serveren KåfjordMeta Online er en digital møteplass for ungdom fra eller boende i Kåfjord mellom 13 og 19 år! Siden holdes vedlike og modereres av ansatte i Kåfjord kommune og noen lokalt utvalgte engasjerte ungdommer.

TVIBIT

TVIBIT

Samarbeidspartner

Tvibit er et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.

Bitfix Gaming

Bitfix Gaming

Samarbeidspartner

Bitfix Gaming er en frivillig organisasjon og gaming community med egen E-sportklubb fra Trondheim.

Spillhuset

Spillhuset

Samarbeidspartner

Spillhuset er en frivillig organisasjon, og vi har som mål å være stedet spill interessert kan komme å møte likesinnede i en mer sosial setting en kjelleren hjemme.

Norcup

Norcup

Samarbeidspartner

Norcup er UKM sin e-sportsatsing for bredden, og ikke for eliten. Vi ønsker å få med oss flest mulig som synes det er moro å spille på lag med andre.

KANDU

KANDU

Samarbeidspartner

KANDU – Norsk Dataungdom er en frivillig medlemseid organisasjon som jobber med å fremme datainteresser blant ungdom. Organisasjonen har rundt 400 frivillige, KANDU arrangerer også The Gathering: Origins, Vi spiller sammen, Pikslar, samt en av aktørene som jobber for “Møteplasser Datakultur”.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.